Marţi, 22 Mai 2018
RURALTIN - anul II proiect - 2011 - Implementare

sigle-ruraltin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5.

Domeniul major de intervenţie 5.2.

ID PROIECT: 3778

PROIECT: RURALTIN – SERVICII INTEGRATE SI PERSONALIZATE PENTRU TINERII DIN MEDIUL RURAL

BENEFICIAR: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU SPORT SI TINERET

operator inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 17500

Contract POSDRU/13/5.2/S/1; nr. de inregistrare AMPOSDRU: 177/30.07.2009

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Martie 2011

BIROU PROIECT <RURALTIN-SERVICII INTEGRATE SI PERSONALIZATE PENTRU TINERII DIN MEDIUL RURAL>

ADRESA: STR. Dem. I. Dobrescu, Nr. 4-6, Et. 2, SECTOR 1, BUCURESTI

E-MAIL: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

STADIUL IMPLEMENTARII  PROIECTULUI

la data de 31.03.2011

Obiectiv general:

Atragerea si sustinerea pe piata muncii a tinerilor vulnerabili si orientarea lor catre activitati non-agricole, precum si dezvoltarea si diversificarea afacerilor locale, prin furnizarea de servicii integrate si personalizate (informare, formare, consiliere, consultanta) pentru tinerii din mediul rural aflati in situatie de risc, precum si pentru managerii si angajatii din mediul rural.

II. PARTENER PROIECT: FUNDATIA NATIONALA PENTRU ROMANII DE PRETUTINDENI

III. BUGET PROIECT:

Valoarea totala a proiectului: 4.609.400 LEI

Valoarea eligibila a finantarii nerambursabile: 4.391.127 LEI

IV. PERIOADA DE IMPLEMENTARE:

2 ani (octombrie 2009- octombrie 2011)

V. Activităţile proiectului:

1. Cercetare cantitativa: realizarea anchetei sociologice: „Situatia socio-economica specifica a tinerilor din mediul rural” – studii cu reprezentativitate regionala la nivelul regiunilor: Nord-Est, Sud-Muntenia si Sud-Est.

2. Cercetare calitativa: analiza, prin metode calitative, a nevoilor specifice de formare, informare, consultanta si consiliere ale grupurilor tinta (tineri someri din mediul rural; persoane inactive pe piata muncii din mediul rural; tineri manageri si angajati din mediul rural)

 

3. Adaptarea programului de formare, informare, consultanta si consiliere la nevoile grupurilor tinta

 

4. Furnizarea serviciilor integrate si personalizate  (informare, formare, consiliere, consultanta) pentru persoanele din grupurile tinta vizate: tineri vulnerabili, tineri manageri si angajati, din mediul rural.

-          servicii de formare

-          servicii de informare

-          servicii de consiliere si consultanta

-          infiintarea si dotarea centrelor suport in localitatile rurale identificate ca oportune, care sa  continue programul personalizat de formare, informare, consiliere si consultanta.

5. Diseminare/promovare: campanii de promovare a proiectului, precum si a serviciilor integrate si personalizate furnizate de catre ANST si centrele suport infiintate

 

6. Monitorizare, evaluare si raportare

VI. STADIUL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI:

Activitatea 1. Cercetare cantitativa: realizarea anchetei sociologice: „Situatia socio-economica specifica a tinerilor din mediul rural” – studii cu reprezentativitate regionala la nivelul regiunilor: Nord-Est, Sud-Muntenia si Sud-Est. – REALIZATA INTEGRAL

 

Subactivitati:

1.1 Documentare tematica asupra specificului regiunilor vizate si al mediului rural din aceste regiuni, in special

Realizat

1.2 Realizarea instrumentului de cercetare: chestionar.

Chestionarul pentru cercetarea de teren a fost pregatit de echipa de cercetare, analizat si finalizat in echipa de management, iar dupa selectarea prestatorului pentru cercetarea de teren, acesta a fost rediscutat impreuna cu specialistii prestatorului, dandu-i-se forma finala pentru aplicare in teren.

Realizat

 

1.3 Elaborarea specificatiilor tehnice pentru realizarea esantionului/cercetarii cantitative.

In cadrul elaborarii caietului de sarcini, echipa de cercetare a pregatit specificatiile tehnice pentru realizarea esantionului si aplicarea in teren a instrumentelor de cercetare, care dupa contractarea prestatorului, au fost rediscutate impreuna cu specialistii prestatorului, fara a rezulta modificari semnificative.

Realizat

 

1.4 Culegerea datelor.

A fost subcontractata in conformitate cu specificatiile din cererea de finantare, cu o institutie specializata, cu vasta experienta in domeniu si dispunand de o retea proprie de peste 500 operatori experimentati.

Realizat

 

1.5 Analiza si prelucrarea informatiilor obtinute.

Analiza datelor de teren din perspectiva sociologica a fost realizata de subcontractorul serviciilor de cercetare sociala, urmand ca analize specifice legate de obiectivele proiectului sa fie intreprinse de echipa de cercetare a proiectului.

Realizat

 

1.6 Realizarea raportului de cercetare.

Prestatorul serviciilor de cercetare sociala a elaborat si predat autoritatii contractante (MTS), rapoartele de cercetare prevazute in contract, respectiv: raport metodologic, raport de teren si raport de cercetare integrat, care au fost analizate si aprobate de comisia de receptie.

Rezultatele cercetarii cuprinse in aceste rapoarte vor fi, de asemenea, analizate de echipa de cercetare a proiectului in vederea valorificarii conform nevoilor de implementare ale proiectului.

Realizat

 

Activitatea 2. Cercetare calitativa: analiza, prin metode calitative, a nevoilor specifice de formare, informare, consultanta si consiliere ale grupurilor tinta (tineri someri din mediul rural; persoane inactive pe piata muncii din mediul rural; tineri manageri si angajati din mediul rural) - REALIZATA INTEGRAL

Subactivitati:

2.1 Realizarea instrumentelor de studiere a nevoilor specifice de formare, informare, consiliere si consultanta ale grupurilor tinta (ghid de interviu, ghid de focus-grup).

Instrumentele pentru cercetarea calitativa, respectiv ghidul de interviu si ghidul de focus-grup, au fost pregatit de echipa de crecetare, analizate si finalizate in echipa de management, iar dupa selectarea prestatorului pentru cercetarea de teren, acestea au fost rediscutate impreuna cu specialistii prestatorului, dandu-li-se forma finala pentru aplicare in teren.

Realizat

 

2.2 Selectarea participantilor din grupurile tinta vizate.

Selectarea participantilor s-a realizat de catre subcontractor, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si din contract, astfel incat rezultatele sa ofere o imagine relevanta pentru fiecare dintre grupurile tinta vizate.

Realizat

 

2.3 Aplicarea instrumentelor pentru studierea nevoilor.

S-a realizat de catre institutul subcontractat pentru cercetarea de teren, cu personal de cercetare specializat, cu experienta in cercetarea calitativa.

Realizat

 

2.4 Analiza si prelucrarea informatiilor obtinute.

Analiza datelor de teren din perspectiva sociologica a fost realizata de subcontractorul serviciilor de cercetare sociala, urmand ca analize specifice legate de obiectivele proiectului sa fie intreprinse de echipa de cercetare a proiectului, in trimestrul urmator.

Realizat

Activitatea 3. Adaptarea programului de formare, informare, consultanta si consiliere la nevoile grupurilor tinta - REALIZATA INTEGRAL

3.1. analiza de nevoi de formare, informare, consiliere si consultanta, ale tinerilor din mediul rural din regiunile vizate de proiect - au fost realizate profile regionale ale nevoilor de formare, informare, consiliere si consultanta ale grupurilor tinta, la nivelul celor 3 regiuni de dezvoltare vizate;

Realizat

 

3.2. personalizarea modulelor de formare, informare, consiliere si consultanta, in baza informatiilor relevante obtinute din analiza nevoilor, in vederea eficientizarii activitatii

Realizat

 

3.3. realizarea suporturilor de curs si a materialelor informative, conform rezultatelor analizei de nevoi

Realizat

 

3.4. identificarea localitatilor oportune pentru livrarea serviciilor de formare, informare, consultanta si consiliere

Realizat

 

3.5. elaborarea metodologiei de selectie a localitatilor pentru infiintarea centrelor suport, pe baza rezultatelor de cercetare si a indicatorilor statistici relevanti;

Realizat

 

3.6. identificarea localitatilor oportune pentru infiintarea centrelor suport

Realizat

Activitatea 4. Furnizarea serviciilor integrate si personalizate  (informare, formare, consiliere, consultanta) pentru persoanele din grupurile tinta vizate: tineri vulnerabili, tineri manageri si angajati, din mediul rural – ACTIVITATE AFLATA IN IMPLEMENTARE, CONFORM GRAFICULUI DE ACTIVITATI

Activitatea a demarat in luna septembrie 2010 si se afla in desfasurare; in lunile noiembrie-decembrie 2010 s-a desfasurat prima etapa a activitatii de furnizare de servicii pentru someri si persoane inactive, in urma careia au fost obtinute urmatoarele rezultate:

 

 1. Suporturi ale serviciilor furnizate (informare, consiliere si consultanta) – 3 realizate (din 3 propuse)
 2. Beneficiari ai serviciilor de informare – 282 realizati (din 1200 propusi)
 3. Beneficiari ai serviciilor de consiliere – 31 realizati (din 100 propusi)
 4. Beneficiari ai serviciilor de consultanta – 0 realizati (din 100 propusi)
 5. Beneficiari ai serviciilor de formare – 282 realizati (din 1200 propusi)
 6. Beneficiari ai serviciilor de formare certificati - 282 realizati (din 1200 propusi)
 7. Beneficiari ai serviciilor de formare, certificati CNFPA – 111 realizati (din 300 propusi)
 8. Beneficiari ai serviciilor de formare, certificati de catre beneficiarul autorizat – 171 realizati (din 900 propusi)
 9. Beneficiari ai serviciilor de formare certificati, din  care femei – 141 realizati (din 650 propusi)
 10. Persoane inactive beneficiare ale serviciilor de formare – 232 realizati (din 660 propusi)
 11. Someri beneficiari ai serviciilor de formare – 47 realizati (din 300 propusi)
 12. Manageri si angajati beneficiari ai serviciilor de formare – 3 realizati (din 240 propusi)
 13. Nr. centre suport de servicii integrate înfiinţate – 0 realizate (din 3 propuse)

 

Activitatea 5. Diseminare/promovare: campanii de promovare a proiectului, precum si a serviciilor integrate si personalizate furnizate de catre Beneficiar si centrele suport infiintate – ACTIVITATE CONTINUA

 

Subactivitati:

5.1 Elaborarea strategiei de comunicare/promovare.

Expertii de comunicare-promovare au elaborat strategia de comunicare.

Realizat

 

5.2 Realizarea materialelor de promovare: bannere, postere, pliante, brosuri, care vor prezenta proiectul si serviciile furnizate.

 

Intrucat beneficiarul a dispus de resursele financiare acoperitoare pentru materialele de promovare prevazute in cererea de finantare, si pentru a evita consumul de resurse suplimentare, umane si de timp, pentru organizarea de licitatii succesive, precum si din considerente de eficienta in folosirea bugetului alocat (contractarea de tiraje mai mari conduce la scaderea pretului unitar), echipa de proiect a decis sa contracteze toate aceste materiale in trimestrul intai de proiect.

Expertii pe promovare-diseminare au pregatit specificatiile tehnice si de continut care au fost analizate si definitivate in echipa de proiect, dupa care s-a organizat procedura de achizitie a serviciilor de editare, tiparire, inscriptionare. Toate materialele au fost realizate si receptionate pana la sfarsitul lunii noiembrie 2009.

Realizat

 

5.3 Realizare de evenimente: conferinte de presa (la inceperea si terminarea activitatilor proiectului), cu invitarea actorilor cheie (publici si privati) cu atributii in domeniu, in fiecare din cele 3 regiuni selectate pentru implementarea proiectului; realizare seminarii tematice interactive la nivelul fiecarei regiuni.

Realizat partial

 

In perioada de raportare, conform graficului de implementare, a fost organizata conferinta de presa de lansare aproiectului, care a avut loc pe data de 25 noiembrie 2009 la sediul MTS.

Au fost invitati reprezentanti ai autoritatii de management si reprezentanti ai presei scrise si audio-vizuale.

Cu aceasta ocazie au fost prezentate si diseminate materialele de promovare elaborate in cadrul contractului mai sus mentionat.

Analiza impactului conferintei de presa in randul publicului vizat a relevat un nr. total de 24 aparitii, prin intermediul postului national de televiziune TVR 1, la stirile de la orele 20, (preluata de TVR 2, TVR INTERNATIONAL si TVR 3) , a trei agentii de presa (Newsin, Agerpress si Romanian Global News), 2 posturi de radio (Antena satelor, cu acoperire nationala si Radio Constanta) si 15 aparitii in presa scrisa.

Numarul global estimat al persoanelor expuse evenimentului de diseminare (conferinta de presa de lansare a proiectului) a fost de aprox. 1,4 milioane persoane.

 

Cu ocazia demararii serviciilor de formare, informare si consiliere au fost difuzate 28 de stiri, in presa scrisa si electronica.

 

Numarul. persoanelor expuse evenimentelor media, la nivelul regiunilor vizate, este de aprox. 3.000.000.

 

5.4. Distributia materialelor de diseminare/promovare

Materialele de promovare realizate (800 pliante, 300 brosuri, 100 postere, 100 mape, 100 pixuri) au fost distribuite cu ocazia conferintei de presa, precum si in regiunile vizate, prin echipa de cercetare de teren, coordonatorii regionali, expertii de diseminare.

Realizat

Activitatea 6. Monitorizare, evaluare şi raportare - ACTIVITATE CONTINUA

 

Subactivităţi:

6.1 Monitorizarea continuă a stadiului de implementare a proiectului, după metoda milestone.

Plecând de la obiectivele şi activităţile prevăzute în cererea de finanţare, echipa de management a Proiectului a anlizat şi proiectat sistemul relaţional între resursele alocate, activităţile prevăzute a se realiza, rezultatele, efectele şi impactul acestora, elaborând astfel modelul logic al Proiectului.

 

Echipa cu responsabilitati de monitorizare şi evaluare a elaborat un plan detaliat de monitorizare, cu indicatori ataşaţi fiecărui element din lanţul logic al Proiectului (intrări/activităţi, ieşiri, rezultate şi impact) şi valori ţintă trimestriale corelate cu reperele temporale prevăzute pentru realizarea fiecărei activităţi (milestones). Acesta a fost analizat în cadrul echipei de proiect şi s-au stabilit indicatorii cheie de rezultat ce vor face obiectul raportării către Autoritatea de Management şi al informării factorilor interesaţi.

Echipa cu responsabilitati de monitorizare şi evaluare a elaborat apoi un plan de monitorizare a indicatorilor cheie de rezultat şi o machetă de raportare a valorilor acestora.

În cadrul echipei de management au avut loc analize periodice privind stadiul implementării activităţilor, iar responsabilii de activităţi au pregătit rapoarte tehnico-financiare.

 

6.2 Evaluarea proiectului: se va realiza trimestrial, prin elaborarea rapoartelor conform metodologiei prevazute in ghidul solicitantului si la termenele stabilite.

Pe baza modelului logic al Proiectului, echipa cu responsabilitati de monitorizare şi evaluare a elaborat planul de evaluare al Proiectului, cuprinzând întrebările generale şi specifice relevante pentru evaluarea gradului de realizare a rezultatelor preconizate şi a gradului de atingere a obiectivelor Proiectului, indicatorii relevanţi, sursele şi metodele de culegere a datelor pentru calcularea acestora, precum şi responsabilităţile de culegere, raportare şi analiză a datelor.

 

A fost depusa la AMPOSDRU cererea de rambursare nr. 1, cu documentele aferente (rapoarte tehnnic si financiar aferente trimestrului 1), la data de 29.01.2010, precum si Raportul privind rambursarea de TVA aferenta cheltuielilor eligibile realizate in perioada octombrie-decembrie 2009.

A fost primita integral suma solicitata prin rambursarea nr. 1.

 

Cererea de rambursare nr. 2 se afla intr-un stadiu avansat de realizare in vederea depunerii la AMPOSDRU.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ianuarie 2011

Proiectul strategic “RURALTIN – servicii integrate si personalizate pentru tinerii din mediul rual”, finantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane intra in al doilea an de implementare.

In perioada urmatoare vor fi organizate noi cursuri de formare pentru tinerii din mediul rural, din regiunile Nord-Est, Sud-Muntenia şi Sud-Est. Urmariti in mod constant situl nostru sau situl Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, www.anst.gov.ro pentru informatii legate de criteriile de participare si perioadele de inscriere.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------