Vineri, 22 Iunie 2018
RURALTIN - Servicii integrate si personalizate pentru tinerii din mediul rural

sigle-ruraltin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeşte în oameni !

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5.

Domeniul major de intervenţie 5.2.

ID PROIECT: 3778

PROIECT: RURALTIN – SERVICII INTEGRATE SI PERSONALIZATE PENTRU TINERII DIN MEDIUL RURAL

BENEFICIAR: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU SPORT SI TINERET

operator inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 17500

Contract POSDRU/13/5.2/S/1; nr. de inregistrare AMPOSDRU: 177/30.07.2009